Behandeling

Ons aanbod

Diverse partijen binnen ons samenwerkingsverband bieden behandelingen aan. Hieronder kun je lezen wat er binnen de sectoren GGZ, J&O en LVB wordt aangeboden.

Behandelmogelijkheden

Geestelijke Gezondheidszorg

Jeugd Voorop Header

Omschrijving

Binnen de GGZ zijn er zowel individuele als groepsbehandelingen mogelijk. Tijdens het intakeproces wordt er in samenspraak met ouders een behandelplan opgesteld. In de behandelperiode proberen we samen de doelen te bereiken en evalueren we regelmatig. Per doel wordt bekeken welke behandelvorm kan worden ingezet om tot het best mogelijke resultaat te komen. Einddoel is dat kind en omgeving op eigen kracht verder kunnen.

Doelgroep

4 - 18 jaar

Hulpvragen

Angststoornis, PTSS/trauma, ADHD/ADD, SOLK, Stemmingsstoornissen/depressie, OCS, ASS, Milde eetstoornissen, Ontwikkelingsproblematiek, Beginnende persoonlijkheidsproblematiek

Aanbieders

Mentaal Beter, EiE, Zeeuwse Gronden & ZorgSaam

Behandelmogelijkheden

Licht verstandelijke beperking

LVB jeugd voorop

Omschrijving

Wij bieden zowel Speltherapie als Psychomotorische Therapie aan. We passen onze behandeling aan op de hulpvraag om zo samen te werken aan een verbetering of herstel van de beperking.

Doelgroep

kinderen en Jongeren met een ontwikkelingsachterstand en bijkomende problematiek waarbij leerbaarheid door middel van therapie waarschijnlijk kan leiden tot herstel/significante verbetering van de disfunctie.

Discipline

Behandeling zal worden uitgevoerd door Speltherapeuten en Psychomotorische Therapeuten.

Aanbieders

Tragel, EiE, Zeeuwse Gronden & Stichting Lentekind

Behandelmogelijkheden

Jeugd & Opvoeding

Jeugd en Opvoeding - Jeugd Voorop

Omschrijving

Onze aanbieders bieden diverse behandelvormen aan om kinderen en jongeren verder te stimuleren in hun ontwikkeling of op andere wijze de gelegenheid te bieden om zich uit te drukken. Ons behandelaanbod is maatwerk en individueel aanpasbaar en verschillen in toepassing.

Doelgroep

Kinderen en jongeren met psychosociale of psychische problematie. Kinderen en jongeren die het moeilijk vinden om met een traumatische gebeurtenis om te gaan en pedagogische thuishulp op maat bij kinderen en jongeren met diverse problematiek.

Behandelvormen

Psychomotorische therapie, EMDR, Re-attach, Agressie Regulatie Training Brainbloz, Geef me de vijf en meer.

Aanbieders

EiE, Zeeuwse Gronden en Vraagkracht