Complexe casuïstiek

Complexe casuïstiek

Heb je als zorgprofessional te maken met een complexe jeugdcasus en wil je graag breed en met meerdere jeugdzorgpartijen naar deze casus kijken? Dat kan in het toeleidingsteam van Jeugd Voorop. Iedere derde maandag van de maand komen alle partners van Jeugd Voorop om 13.30 – 14.30 uur online bij elkaar om complexe casussen te bespreken. Het team denkt graag mee in wat een passend aanbod voor de hulpvraag is.

Voor wie?

Verwijzers vanuit de gemeente, huisartsen en jeugdzorgprofessionals vanuit jeugdzorginstellingen kunnen casussen indienen. Daarnaast is het mogelijk ook andere betrokkenen bij het overleg uit te nodigen om zo breed mogelijk te kunnen kijken naar wat de jeugdige en het gezin nodig heeft. Denk hierbij aan de jeugdprofessional vanuit de gemeente of een casusregisseur. Zo hebben we in één keer iedereen aan tafel en houden we de lijntjes kort.

Aanmelden

Je kunt een casus aanmelden door dit formulier anoniem in te vullen en deze een week op voorhand door te sturen naar jeugdvoorop@zeeuwsegronden.nl. Vervolgens krijg je een link toegestuurd om de casus anoniem toe te lichten in het overleg.

Let op: het toeleidingsteam is geen vervanging van de reguliere aanmeldroutes van de samenwerkingsparners. Het vormt een extra moment om gezamenlijk te kunnen spreken.