Dagbehandeling

Ons aanbod

Diverse partijen bieden de mogelijkheid tot dagbehandeling aan. Hieronder kun je lezen wat er binnen de zorgsectoren GGZ en LVB wordt aangeboden.

Dagbehandeling

Geestelijke Gezondheidszorg

Dagbesteding - Jeugd Voorop

Omschrijving

De dagbehandeling bestaat uit een intensief behandelaanbod voor kwetsbare kinderen vanaf 12 jaar die vastlopen in de thuissituatie, op school of binnen sociale situaties. We werken nauw samen met scholen, RBL en leerplichtambtenaren.
Kinderen kunnen afhankelijk van de hulpvraag 2 tot 10 dagdelen per week gebruikmaken van het dagbehandelingsaanbod. Het bestaat uit: basis groepsbehandeling (waarbij gebruik gemaakt wordt van equitherapie. Groepsbehandeling gericht op het versterken van sociaal-emotionele vaardigheden, emotie-regulatievaardigheden en versterken zelfbeeld), Evidence based geprotocolleerde groepsbehandelingen (specifiek gericht op de persoonlijke problematiek van het kind), gezinsequi, mediatietherapie met ouders, individuele behandeling van de jongere, farmacotherapie, 2 tot 5 dagdelen zelfredzaamheidstraining.

Doelgroep

12 - 18 jaar

Begeleiding

Psychiater, GZ-psycholoog, HBO+, HBO en MBO begeleiding.

Aanbieders

Zeeuwse Gronden

Dagbehandeling

Licht verstandelijke beperking

LVB Jeugd Voorop

Omschrijving

Wij bieden structurerende en stimulerende begeleiding en dagbehandeling, gericht op de ontwikkeling van het kind. Hierbij gaat het om kinderen die door hun intensieve ondersteuningsvraag als gevolg een syndroom, verstandelijke beperking, ontwikkelingsachterstand, medische zorgvragen (nog) niet kunnen deelnemen aan de reguliere kinderopvang of onderwijs. Ook voor jonge kinderen met een autisme spectrum stoornis die behoefte hebben aan een veilige omgeving en een gestructureerd dagprogramma is er een goede plek. Ieder klein stapje vooruit kan de kwaliteit van het leven van deze kinderen/jongvolwassenen verbeteren.

Doelgroep

kinderen/jongeren met een ontwikkelingsachterstand en eventueel bijkomende problematiek, waarbij ontwikkeling mogelijk geacht wordt en jongvolwassenen met een ernstige meervoudige beperking van 0-25 jaar

Aanbieders

Tragel, Lentekind, Blauwe Vlinder & 't Huus