Wie zijn wij

De deelnemende partijen

In het kort voorgesteld

Logo Zeeuwse Gronden - Jeugd Voorop

Zeeuwse Gronden

Zeeuwse Gronden biedt mensen met een psychiatrische ziekte de mogelijkheid om volledig zelfvoorzienend te zijn en tegelijkertijd deel uit te maken van de samenleving, op de manier die bij hen past. Voor de jeugd bieden wij hulp en ondersteuning aan kwetsbare kinderen en jongeren tussen de zes en drieëntwintig jaar oud die thuis, op school of in hun vrije tijd vastlopen. Wanneer een kind of jongere bij ons aangemeld wordt, komt niet alleen het kind of de jongere in zorg, maar worden het gezin en het netwerk ook betrokken in de ondersteuning.

Mentaal Beter

Mentaal Beter biedt behandeling voor lichte tot matig ernstig psychische klachten bij kinderen, jongeren en volwassenen. Door positieve eigenschappen te ontwikkelen en eigen krachten te stimuleren, zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren met psychische klachten gelukkiger en gezonder in het leven staan. Wij zijn met name gespecialiseerd in ggz behandelingen voor angst, depressie, ADHD, autisme en traumaklachten. Daarnaast zorgen we er ook voor dat de rest van het gezin praktische handvatten krijgt aangereikt om de onderlinge relaties binnen het gezin sterk te houden.

Logo Mentaal Beter - Jeugd Voorop
Logo Lentekind - Jeugd Voorop

Stichting Lentekind

Lentekind is een orthopedagogisch dagcentrum voor beweging en ontwikkeling. Lentekind verwijst naar het seizoen de lente waarin groei en bloei centraal staat. Wij bieden groepsgewijze dagbehandeling aan in een optimaal klimaat waaruit kinderen kunnen groeien en ontwikkelen, ieder in zijn of haar eigen tempo. Binnen de dagbehandeling hebben wij drie doelgroepen: Kinderen van 1-8 jaar met een ontwikkelingsachterstand of een lichte tot middelmatige verstandelijke beperking. Kinderen 1-23 jaar met een ernstige meervoudige beperking. Kinderen van 1-23 jaar met een verstandelijke beperking en een autisme spectrum stoornis. Een deel van deze kinderen kan naar school, een deel niet en kunnen bij Lentekind blijven indien dat gewenst is.

Tragel

Tragel ondersteunt mensen met een beperking om een goed leven te leiden. Dit doen we samen met alle betrokkenen met begeleiding, zorg, behandeling en verschillende mogelijkheden voor wonen, werken, leren en recreëren.

Logo Tragel - Jeugd Voorop
Logo EiE - Jeugd Voorop

Expertise in Ervaren

EiE is een systeem- en ervaringsgerichte behandelpraktijk. Soms gaat de ontwikkeling van een kind of jeugdige niet vanzelf. EiE wil deze zorgen zo goed mogelijk begrijpen vanuit het kind en de jeugdige zelf en vanuit de leefomgeving van het kind (de context). Het systemisch kijken is iets wat we door alle behandelingen heen laten lopen. Naast de zorgen en de ervaren problemen richten we ons ook op de krachten en mogelijkheden van gezinnen en gezinsleden en proberen we samen met de gezinnen datgene wat goed gaat ook te vergroten. Het zijn immers de krachten waarmee men vaak de moeilijkheden te lijf kan gaan. Naast de gesproken taal besteden we in onze behandeling ook veel aandacht aan het non-verbale. Juist deze taal sluit goed aan bij de belevingswereld van kinderen en door te ervaren en te doen kunnen ook weer ander inzichten ontstaan die op voorhand nog niet zichtbaar waren.

ZorgSaam

ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen is de specialist in zorg voor jong en oud in de regio Zeeuws-Vlaanderen én daarbuiten. ZorgSaam biedt ziekenhuiszorg, ambulancezorg, thuiszorg en ouderenzorg. Met deze verschillende onderdelen zijn we in staat om naadloos op elkaar aansluitende zorg te verstrekken. De zorg is afgestemd op de behoefte van u als patiënt, cliënt of bewoner.

Logo ZorgSaam - Jeugd Voorop