Onderzoek

Ons aanbod

Diverse partijen bieden de mogelijkheid tot onderzoek binnen het behandeltraject aan. Hieronder kun je lezen wat er binnen de zorgsectoren GGZ en LVB wordt aangeboden.

Onderzoeksmogelijkheden

Geestelijke Gezondheidszorg

Jeugd Voorop Header

Omschrijving

Diagnostisch onderzoek kan worden ingezet wanneer er wordt ingeschat dat een diagnose er voor kan zorgen dat dit bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind of wanneer onduidelijk is wat het gedrag en de klachten van het kind kunnen verklaren.

Doelgroep

4 - 18 jaar

Hulpvragen

Angststoornis, PTSS/trauma, ADHD/ADD, SOLK, Stemmingsstoornissen/depressie, OCS, ASS, Milde eetstoornissen, Ontwikkelingsproblematiek, Beginnende persoonlijkheidsproblematiek

Aanbieders

Mentaal Beter & Zeeuwse Gronden

Onderzoeksmogelijkheden

Licht verstandelijke beperking

LVB Jeugd Voorop

Omschrijving

Beperkte diagnostiek indien noodzakelijk. Primair gericht op niveaubepalingen.

Doelgroep

Emotionele leeftijd bepalen in functie van begeleiding

Discipline

Diagnostiek zal worden uitgevoerd door GZ-psycholoog.

Aanbieders

Tragel