Ons aanbod

Onderzoek

Diagnostisch onderzoek wordt ingezet om de probleemgebieden in het functioneren van de jeugdige genuanceerd te beschrijven. Er wordt hierbij rekening gehouden met de omgeving en de invloed hiervan op het functioneren van de jeugdige. We bekijken de volle breedte van de ontwikkeling, de optredende problemen, de kansen en mogelijkheden voor behandeling en/of begeleiding. 

Wanneer uw kind vastloopt speelt er mogelijk een onderliggend probleem. indien hiervoor onderzoek wenselijk is kan dit worden ingezet door ons samenwerkingsverband.

We gebruiken hiervoor verschillende onderzoeksinstrumenten. Naast (gezins) anamneses en breed psychiatrisch onderzoek kunnen ook specifieke diagnostische trajecten opgestart worden. 

Behandeling

GGZ-behandeling vindt zowel in hoog specialistische, specialistische als basisGGZ plaats. Ook speltherapie en psychomotorische therapie maken deel uit van ons behandelaanbod. Voor kindergeneeskundige GGZ staan de kinderartsen van Zorgsaam in. 

Denk bij behandelaanbod aan bv angst of traumabehandeling, behandeling op bv depressie, OCD, psychose enz. De behandelvormen zijn divers; waarbij je kan denken aan equi-, drama-, farmacotherapie, EMDR, CGT, schematherapie enz.

Systeemproblematiek

Aanbod van verschillende systemische behandelingen gericht op het doorbreken van vastgelopen interactiepatronen en herstel van onderlinge relaties. 

Dit gebeurt onder andere dmv. Gezinsequi, psychomotorische en systeemtherapie

Verblijf

Wanneer thuis wonen even niet meer mogelijk is, bieden we groepswoningen aan met 24-uursbegeleiding. Hierbij wordt ook intensief samengewerkt met het netwerk. 
Een woonaanbod is mogelijk bij o.a. Tragel, ’t Huus en Zeeuwse Gronden. Iedere organisatie heeft zijn specialismen, verdere informatie hierover kunt u ook vinden op de website.

Dagbehandeling

Integrale behandeling voor kwetsbare jongeren die vastlopen op school, thuis of binnen de sociale context. Binnen de GGZ volgen jongeren een intensieve behandeling, wat hun zelfredzaamheidsvaardigheden versterkt en klachten vermindert. Binnen de behandeling wordt intensief samenwerkt met het netwerk, zodat de jongere en het gezin zelfstandig verder kunnen. Ook in de VG wordt een maatwerktraject geboden in groep, hiervoor zijn 3 verschillende behandelgroepen.

Dit aanbod is te vinden bij Lentekind en Zeeuwse Gronden

Begeleiding

We begeleiden zowel jongeren als hun gezinnen. De begeleiding kan plaatsvinden in de thuissituatie of in het kader van een verblijf of dagbehandeling. Ook onderwijs en zorg proberen we goed op mekaar af te stemmen. 

Vraagkracht biedt de begeleiding aan huis, ook Zeeuwse Gronden heeft hiertoe mogelijkheden. Verder biedt ons samenwerkingsverband ouderbegeleiding voor elke doelgroep. Begeleidingsvragen kunnen zeer uiteenlopend zijn; hoe om te gaan met specifieke problematieken? hoe patronen te doorbreken? hoe band tussen ouders en kind te versterken?