Over Jeugd Voorop

In het kort

Jeugd Voorop is een samenwerkingsverband met een breed behandelaanbod in de provincie Zeeland. Onze diensten verlenen wij bij veel voorkomende hulpvragen, die hoog-, midden- of laag-complex van aard zijn. Ons aanbod voorzien wij in de regio’s Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren en de Oosterschelde regio.

Jeugd Voorop bestaat uit Mentaal Beter, Zeeuwse Gronden, EiE (Expertise in Ervaren), Lentekind, Tragel en de kinderartsen van Zorgsaam. Wij zijn gekend met een al jarenlange bestaande samenwerking, waardoor wij efficiënte maatwerktrajecten kunnen bieden.

Daarnaast werken wij ook samen met Vraagkracht, stichting ’t Huus en zorgbeleving De Blauwe Vlinder.

Lees hier meer over de deelnemende partijen

Jeugd Voorop Logo

Visie en doelstelling

Jeugd Voorop werkt vanuit een gemeenschappelijke visie waarin de jeugdige en het (pleeg)gezin voorop staan. In samenspraak met de jeugdige en het gezin benadert Jeugd Voorop de hulpvraag van het kind en/of ouders met een systematische aanpak die professioneel, transparant en oplossingsgericht is. 

Deze aanpak heeft als doel het kind zo lang als mogelijk in de thuissituatie te houden door de zelfredzaamheid te vergroten en het systeem en het netwerk te versterken. Zo kunnen jeugdigen veilig opgroeien en zijn ze in staat om zelfstandig deel te nemen aan de maatschappij.