Systeemproblematiek

Ons aanbod

 Hieronder kun je lezen wat er binnen de zorgsectoren GGZ, LVB en J&O wordt aangeboden.

Systeemproblematiek

Geestelijke Gezondheidszorg

Jeugd Voorop Header

Omschrijving

Systeemtherapie: gebaseerd op equitherapie vanuit een systeemtherapeutisch perspectief waardoor de moeizame interacties en de kansen op verandering op een concrete wijze in beeld komen. Hierdoor ontstaat een duidelijke observatie omtrent het functioneren van het systeem en kunnen interventies direct worden ingezet. Doel is het doorbreken van vastgelopen interacties en patronen binnen het systeem. Het systeem heeft handvatten om om te gaan met de problematiek, communicatie en onderling begrip is verbeterd.

Doelgroep

4 - 18 jaar

Specialisten

GZ-psychologen & Equitherapeuten

Aanbieders

Zeeuwse Gronden & EiE

Systeemproblematiek

Licht verstandelijke beperking

LVB Jeugd Voorop

Omschrijving

Binnen het kader systeemproblematiek bieden wij diverse therapie- en coachingsvormen aan. Zoals Systeemtherapie, Psychomotorische Gezinstherapie, Gezinscoaching, Begeleiding bij scheiding, Geweldloos verzet, Gezinscoaching met paarden en nog meer vormen.

Doelgroep

Gezinnen met diverse problemen

Disciplines

NVRG erkende therapeuten, Systeemtherapeuten, Systeemtherapeutische werkers, Psychomotorische Therapeuten, Gezinscoaches.

Aanbieders

Tragel, EiE & Vraagkracht

Systeemproblematiek

Jeugd en Opvoeding

LVB Jeugd Voorop

Omschrijving

Praktisch pedagogische gezinsbegeleiding: ouders in hun kracht zetten waardoor zij daarna zonder, of met minder hulp, verder kunnen. De hulp is gericht op gezinnen met kinderen van elke leeftijd die meerdere problemen ervaren in het opvoeden en opgroeien. Hoofddoel is dat kinderen veilig en stabiel thuis in het gezin kunnen blijven wonen of opnieuw thuis kunnen wonen en er groeikansen ontstaan die leiden tot een goed welbevinden en een zo gewoon mogelijk leven.

Doelgroep

Ouders met een opvoedvraag of een aan opvoeding gerelateerd probleem. Een van de gezinsleden heeft een verstandelijke beperking. Ook gezinnen met multi-problemen en gezinnen waarbij het kind na een uitplaatsing weer naar huis gekeerd is.

Discipline

Sociaal Pedagogische Hulpverlening & Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding

Aanbieders

Tragel, EiE & Zeeuwse Gronden