Verblijf

Ons aanbod

Diverse partijen bieden verblijfsmogelijkheden aan. Hieronder kun je lezen wat er binnen de zorgsectoren GGZ en LVB wordt aangeboden.

Verblijfsmogelijkheden

Geestelijke Gezondheidszorg

Verblijf - Jeugd Voorop

Omschrijving

Kwetsbare jongeren tussen 12 en 23 jaar die vastlopen in de thuissituatie, waardoor thuis wonen niet meer mogelijk is, kunnen wonen bij Zeeuwse Gronden. Locatie Paardenmarkt is een groepswoning voor jongeren met 24-uursbegeleiding. We bieden hier structuur in een huiselijke sfeer waarbij jongeren stapsgewijs toewerken naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid. Het is een open woonlocatie, waar het 'normale' leven centraal staat en jongeren voorbereid worden op de volgende fase in hun leven. Samenwerking met het netwerk zien we als een grote meerwaarde in dit proces.

Doelgroep

Jongeren tussen 12 - 23 jaar

Begeleiding

Psychiater, GZ-psycholoog, Ambulant verpleegkundige, MBO en HBO begeleiding

Aanbieders

Zeeuwse Gronden

Verblijfsmogelijkheden

Licht verstandelijke beperking

LVB jeugd voorop

Omschrijving

We bieden diverse verblijfsmogelijkheden aan voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Onder andere verblijf inclusief behandeling. De jongere verblijft in een omgeving waar 24/7 huisvesting en begeleiding met een behandelend karakter wordt geboden. De jeugdige gaat overdag naar school of heeft dagbesteding. Daarnaast bieden we tijdelijk verblijf inclusief begeleiding aan en logeeropvang in de weekenden. Tijdens een logeerweekend staan ontspanning en plezier voorop en blijft stimulering van ontwikkeling een constant uitgangspunt.

Doelgroep

Kinderen/jongeren met een licht tot matige verstandelijke beperking en eventueel bijkomende problematiek, in de leeftijd van 5 tot 18 jaar. Kinderen van 0-7 jaar met ontwikkelingsachterstand. Kinderen/jongvolwssenen met ernstige meervoudige beperking van 0-25 jaar.

Discipline

Diagnostiek zal worden uitgevoerd door GZ-psycholoog.

Aanbieders

Tragel, Lentekind, 't Huus & Blauwe Vlinder